Заголовок 1

Підпис 1

Shine

Зображення 2

Підпис 2

Churches

Заголовок 3

Підпис 3

Civic Involvement

Заголовок 4

Підпис 4

Action

Заголовок 5

Підпис 5

Action

Зверніть увагу:


Буклет з додатковою інформацією про Ліцей Туризму
   Завантажити у форматі PDF

Правила прийому ліцеїстів

 Затверджено директором Ліцею туризму В. П. Булигіною

 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ЛІЦЕЮ ТУРИЗМУ

1. Ліцей туризму на основі конкурсного відбору проводить набір з 1 по 10 клас. Прийом учнів на 1 курс (у 9-ті класи), ІІ курс (у 10 класи), за денною формою навчання (3 роки - 9-11 класи) за фінансово-економічним профілем.

2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні, незалежно від місця проживання, які закінчили попередні класи загальноосвітньої школи, у рік вступу до ліцею.
3. До приймальної комісії подаються такі документи:
• заява про прийом до ліцею;

• табель за попередній клас; (свідоцтво про закінчення 9 класу)
• копія свідоцтва про народження;

 Разом з перерахованими документами додаються: похвальні грамоти, дипломи, свідоцтва, творчі роботи, що підтверджують здібність учня з обраного профілю навчання.
4. Прийом документів до Ліцею туризму проводиться з 1 березня по 31 серпня 2018 року.
5. Вступні іспити для 10 класу : українська мова - диктант, іноземна мова - тести з граматики, співбесіда з комісією узгоджується. В 1-8 класи учні приймаються за індивідуальною співбесідою та тестуванням.
6. Звільняються від вступних іспитів відмінники навчання та учні, які мають в табелі оцінки не нижче 10 балів.
7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити в зазначений час або одержали незадовільну оцінку, до участі у конкурсі не допускаються.
8. Апеляція на випадок незгоди з виставленою комісією оцінкою подається до навчальної частини в день оголошення оцінок.
9. Конкурсний відбір проводиться за підсумками результатів іспитів та співбесіди.
10. Зарахування абітурієнтів до Ліцею туризму проводиться до 31 серпня поточного навчального року на основі результатів іспитів і співбесіди та при умові виконання укладеного контракту.
11. Усі питання, пов’язані з прийомом до Ліцею туризму, вирішуються приймальною комісією Ліцею.

Адреса приймальної комісії Ліцею:

04074, м. Київ, вул. Агрегатна, 9 тел. 430-06-05, факс. 430-27-14

Друкований варіант: Правила прийому